iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

iLuke

iLuke

 

Description

Content:

ENGLISH: The English Standard Version of Bible (ESV);

DUTCH: “The Statenvertaling” (Dutch for State Translation)

RUSSIAN: The classic Synodal Translation.

FRENCH: Louis Segound;

ARMENIAN: eastern armenian classic.

The "iLuke" iPhone application allows you to comfortable read and search and access to any article in The Gospel of Luke. The English Standard Version (ESV) stands in the classic mainstream of English Bible translations over the past half-millennium.

NO Internet connection is required.

OS 2.0 - 3.0 compatible.

_

NEDERLANDS (DUTCH): De iLuke applicatie laat jou gemakkelijk lezen, zoeken en geeft je toegang tot elke passage in Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas, komt uit de Statenvertaling, of Statenbijbel, de eerste Nederlandse bijbel die rechtstreeks uit het Grieks en Hebreeuws werd vertaald.

Het Evangelie van Lucas geeft ons veel belangrijke feiten en significante lessen over Jezus Christus. Ten eerste stelt het Evangelie duidelijk vast dat Jezus de Messias is die door het Oude Testament heen werd voorspeld. Ten tweede bewijst het dat Jezus de Zoon van God is, zoals Hij beweert. Ten derde bevestigt het dat Jezus volledige autoriteit had over alles in de wereld, waaronder het overwinnen van het kwaad (Lucas 4:12, 35, 9:38, 11:14), het beheersen van de natuur (Lucas 8:22-25, 9:12-17, 5:4-11), het overwinnen van de dood (Lucas 8:41-42, 7:11-15), het genezen van mensen (Lucas 5:12-13, 7:1-10, 4:38-35, 5:18-25, 6:6-10, 18:35-43), de macht om zonden te vergeven (Lucas 5:24, 7:48), de macht om mensen te zegenen (Lucas 6:20-22), en de autoriteit om mensen eeuwig leven in de hemel te geven (Lucas 23:43). Jezus toonde het mirakel van het overwinnen van de dood door middel van Zijn eigen wederopstanding na aan een Romeins kruis te zijn genageld. Het Evangelie van Lucas biedt een verslag uit de eerste hand, van de Apostelen en andere getuigen, over de gebeurtenissen in het leven van Christus. Het Evangelie heeft in de afgelopen 2, 000 jaar zonder twijfel de kritische historische, geografische en archeologische onderzoeken overleefd. Natuurlijk kan een samenvatting van het Evangelie van Lucas alleen maar de kernpunten beschrijven, en kan het de feitelijke tekst niet vervangen. Je wordt aangemoedigd om het Evangelie van Lucas te lezen om meer te leren over Jezus Christus en de wonderen die Hij in jouw leven kan verrichten!

Geen internetconnectie verreist.

_

Français: Le Troisième Évangile (ou Évangile selon Luc) a pour auteur, selon la tradition, le compagnon de Paul qui s'appelait Luc (Grec Loukas, du Latin Lucius) et qui exerçait la médecine. Avec l'Évangile selon Marc et l'Évangile selon Matthieu, il fait partie des trois évangiles dits synoptiques. C'est le plus long des quatre évangiles, retenus dans le Nouveau Testament. Est attribué au même auteur le livre des Actes des Apôtres, constituant la suite de son évangile. Les deux livres sont dédiés à un même dignitaire « l'excellent Théophile » ; l'étymologie de son nom peut suggérer qu'à travers lui, Luc s'adressait aussi à tout disciple de Jésus.

La connexion Internet n'est pas necessaries.

_

RUSSIAN (РУССКИЙ): Приложение "iLuke" (серия Библия для iPhone) позволяет удобно читать, искать информацию, быстро перемещаться по главам в "Евангелии от Луки"

_

ARMENIAN: ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ

_

Content:

ENGLISH: The English Standard Version of Bible (ESV);

DUTCH: “The Statenvertaling” (Dutch for State Translation)

RUSSIAN: The classic Synodal Translation.

FRENCH: Louis Segound;

ARMENIAN: eastern armenian classic..

iPhone Screenshots

iLuke iPhone Screenshot 1

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2011-04-17 17:30:21). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
66 ms.